BORNIT - Fundamentflex 2K

Dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna

BORNIT - Fundamentflex 2K

Właściwości produktu

BORNIT-Fundamentflex 2K to dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna, zawierająca polistyren i uszlachetniona tworzywami sztucznymi. Produkt ekologiczny, nie zawiera rozpuszczalników. BORNIT-Fundamentflex 2K składa się z emulsji bitumicznej oraz z proszku reakcyjnego. Reakcja chemiczna zachodząca po wymieszaniu tych składników powoduje uzyskanie po krótkim czasie odporności na deszcz oraz przyspiesza wysychanie. Po wyschnięciu powstaje trwała i elastyczna izolacja fundamentu. Struktura materiału w formie pasty i jego odporność umożliwia nakładanie grubej warstwy materiału w jednym cyklu roboczym. Powstała powłoka jest wysoce elastyczna, zakrywa pęknięcia, jest odporna na działanie wszystkich substancji agresywnych występujących w naturalnym podłożu.

Zużycie

  • 4,5 – 6,5 l/m² (z uwzględnieniem szpachlowania drapanego)
  • klejenie płyt ociepleniowych: ok. 2 l/m²

Przechowywanie


Dostępne opakowania:

30 litrów, 24 szt./

Do pobrania:

Ulotka FUNDAMENTY

Ulotka TARASY

Kata techniczna BORNIT Fundamentflex 2K

Karta charakterystyki BORNIT Fundamentflext 2K - komponent płynny

Karta charakterystyki BORNIT Fundamentflext 2K - komponent proszkowy

Deklaracja właściwości użytkowych BORNIT Fundamentflex 2K


  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.