BORNIT-SPEEDBIT PRIMER

Bezrozpuszczalnikowy podkład bitumiczny

BORNIT-SPEEDBIT PRIMER

Właściwości produktu

Bezrozpuszczalnikowy elastomerowy podkładem bitumicznym do nakładania pędzlem i metodą natryskową o ulepszonych właściwościach schnięcia.Zużycie

  • Ok. 0,2 l/m² (w zależności od chłonności podłoża)


Dostępne opakowania:

10 litrów, 44 szt./

25 litrów, 18 szt./


Do pobrania:

Kata techniczna BORNIT Speedbit Primer

Kata charakterystyki BORNIT Speedbit Primer

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.