BORNIT Rundschnüre

Sznury dylatacyjne wykonane ze spienionego polietylenu

BORNIT Rundschnüre

Wła¶ciwo¶ci produktu

BORNIT®-Rundschnüre to sznury dylatacyjne wykonane ze spienionego polietylenu, o zamkniętej strukturze komórek. Krótkotrwale odporne na wysokie temperatury, nie starzejące się. Wykorzystywane do wypełnienia szczelin dylatacyjnych przy wbudowywaniu mas zalewowych zarówno na zimno jak i na gorąco. BORNIT®-Rundschnüre są nienasiąkliwe, charakteryzują się dużą elastycznością oraz dobrym dopasowaniem do szczeliny.Przechowywanie


Dostępne opakowania:

10mm – 50m lub 1150 w kartonie, 24 szt./

13mm – 50m lub 750 w kartonie, 24 szt./

15mm – 50m lub 550 w kartonie, 24 szt./

20mm – 50m lub 350 w kartonie, 24 szt./

25mm – 50m lub 200 w kartonie, 24 szt./

30mm – 50m lub 160 w kartonie, 24 szt./

Do pobrania:

Kata techniczna BORNIT Rundschnüre

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • ¦l±skie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.