BORNIT-Siloflex

Powłoka bitumiczna

BORNIT-Siloflex

Właściwości produktu

Niezawierająca rozpuszczalników i modyfikowana tworzywami sztucznymi powłoka bitumiczna z aprobatą nadzoru budowlanego do stosowania w obiektach przeznaczonych do składowania gnojówki, gnojowicy oraz soku kiszonkowegoZużycie

  • 0,4 - 0,5 kg/m² na powłokęPrzechowywanie


Dostępne opakowania:

25 kilogramów, 18 szt./

180 kilogramów, 2 szt./

Do pobrania:

Ulotka Siloflex

Kata techniczna BORNIT Siloflex

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.