BORNIT-Siloflex - Grund

Szybkoschnący preparat gruntujący

BORNIT-Siloflex - Grund

Właściwości produktu

Szybkoschnący preparat gruntujący, na bazie bezrozpuszczalnikowej modyfikowanej polimerami emulsji bitumicznej.Zużycie

  • ok. 0,2 l/m² w zależności od chłonnościPrzechowywanie


Dostępne opakowania:

10 litrów, 60 szt./

20 litrów, 24 szt./

Do pobrania:

Ulotka Siloflex

Kata techniczna BORNIT Siloflex

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.