Faktury elektroniczne


Porozumienie f-ry elektroniczne


Zał. nr 1 Akceptacja


Zał. nr 2 Instrukcja zakładania kont do e-faktur


Zał. nr 3 Instrukcja odbierania faktur


Zamówienia

Zamówienie chemia drogowa

Zamówienie chemia kubaturowa

Rozwiązania hydroizolacji budowli

  Izolacja ścian fundamentowych DIN 18195-41.1 Izolacja ścian fundamentowych-izolacja pionowa DIN18195-4
   1.1.1 Izolacja ścian fundamentowych-izolacja pionowa-cokół DIN18195-4
   1.1.2 Izolacja ścian fundamentowych-izolacja pionowa-fundament DIN18195-4
   1.1.3 Izolacja ścian fundamentowych-izolacja pionowa-fundament DIN18195-4
  Izolacja ścian fundamentowych DIN 18195-61.2 Izolacja ścian fundamentowych-izolacja pionowa DIN18195-6
   1.2.1 Izolacja ścian fundamentowych-izolacja pionowa-cokół DIN18195-6
   1.2.2 Izolacja ścian fundamentowych-izolacja pionowa-fundament DIN18195-6
  Ochrona cokołu przed woda rozpryskową1.3 Ochrona cokołu przed wodą rozpryskową
  Izolacja przerw technologicznych DIN18195-4 DIN18195-61.4 Izolacja przerw technologicznych DIN 18195-4 DIN 18195-6
  Izolacja przepustu rurowego DIN18195-41.5 Izolacja przepustu rurowego DIN18195-4
  Izolacja przejścia rurowego regulowanego DIN18195-61.6 Uszczelnienie przejścia rurowego regulowanego DIN18195-6
  Izolacja ścian fundamentowych-izolacja pionowa za pomocą BORNIT Unibit1.7 Izolacja pionowa za pomocą BORNIT Unibit
   1.7.1 Izolacja pionowa za pomocą BORNIT Unibit. Szczegół cokołu
   1.7.2 Izolacja pionowa za pomocą BORNIT Unibit. Szczegół fundamentu
   1.7.3 Izolacja pionowa za pomocą BORNIT Unibit. Szczegół fundamentu
  Izolacja płyt fundamentowych DIN18195-42.1 Izolacja płyt fundamentowych-izolacja pozioma DIN18195-4
   2.4 Izolacja płyt fundamentowych-izolacja pozioma
  Izolacja płyt fundamentowych DIN 18195-62.2 Izolacja płyt fundamentowych-izolacja pozioma DIN18195-6
   2.3 Izolacja płyt fundamentowych-izolacja pozioma DIN19185-6
  Izolacja balkonu3.1 Izolacja balkonu bez izolacji termicznej
   3.1.1 Izolacja balkonu bez izolacji termicznej szczegół połączenia ze ścianą budynku
   3.1.2 Izolacja balkonu bez izolacji termicznej szczegół okapu nad rynną
   3.2 Izolacja balkonu z izolacją termiczną
   3.2.1 Izolacja balkonu z izolacją termiczną i izolacją bitumiczną
   3.2.2 Izolacja balkonu z izolacją termiczną bez izolacji bitumicznej
   3.4 Uszczelnienie w obszarze progu drzwiowego
   3.4.1 Uszczelnienie w obszarze progu drzwiowego. Balkon z izolacją termiczną i izolacją bitumiczną
   3.4.2 Uszczelnienie w obszarze progu drzwiowego. Balkon bez izolacji bitumicznej
   3.5 Izolacja balkonu z izolacją termiczną
  Dachy odwrócone4.1 Izolacja parkingu lub chodnika na dachu. Połączenie z attyką
   4.2 Izolacja parkingu lub chodnika na dachu. Połączenie ze ścianą cokołową
   4.3 Izolacja parkingu lub chodnika na dachu za pomocą materiału BORNIThene
   4.4 Izolacja wpustu dachowego
   4.5 Izolacja parkingu lub chodnika na dachu z izolacją termiczną
  Izolacja zbiornika p.poż5.1 Izolacja zbiornika p.poż.
   5.2 Izolacja zbiornika p.poż. (monolit)
   5.3 Izolacja zbiornika p.poż. za pomocą materiału BORNIThene

  Prezentacja produktów BORNIT

 • SKN
 • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.