Rozdzielacz wody

Środek pod tynk zatrzymujący punktowe ciśnienie wody

Rozdzielacz wody

Właściwości produktu

Proszkowy silikatowy materiał złożony ze spoiw hydraulicznych, piasku oraz dodatków uszlachetniających odporny na siarczany i alkalia.

PrzechowywanieZużycie

  • 1 – 2 kg/m2

Dostępne opakowania:

25 kilogramów

Do pobrania:

Ulotka RENOWACJE

Referencje

Kata techniczna - Rozdzielacz wody

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.