BORNIT - Kaltspachtel

Zbrojona włóknami bitumiczna masa szpachlowa

BORNIT - Kaltspachtel

Właściwości produktu

BORNIT®-Kaltspachtel to zbrojona włóknami bitumiczna masa szpachlowa o konsystencji pasty, przeznaczona do użytkowania na zimno. Produkt rozpuszczalnikowy jest odporny na działanie kwasów nieutleniających i zawiera stabilizujące dodatki oraz domieszki, zapobiegające sedymentacji. Produkt osiąga pełne właściwości materiałowe po całkowitym przeschnięciu. Masa szpachlowa staje się wtedy nieprzepuszczalna dla wody i odporna na wpływ warunków atmosferycznych. Masa nie jest odporna na działanie rozpuszczalników, paliw napędowych, olejów oraz kwasów utleniających. Masa szpachlowa do stosowania na zimno BORNIT®-Kaltspachtel nie zawiera smoły, azbestu, PCK oraz PCB.


Zużycie

  • ok. 1,2kg/m² na mm warstwy
Dostępne opakowania:

1 kilogram, 18 szt./ karton

2,5 kilograma, 99 szt./

6 kilogramów, 75 szt./

12 kilogramów, 45 szt./

25 kilogramów, 25 szt./

Do pobrania:

Ulotka GREENLINE (Dachy)

Kata techniczna BORNIT Kalspachtel

Karta charakterystyki BORNIT Kalspachtel

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.