BORNIT Multi-Mörtel

Polimerowa zaprawa do wypełniania pęknięć

BORNIT Multi-Mörtel

Właściwości produktu

Zaprawa wypełniająca i wyrównująca ulepszona tworzywami sztucznymi do wypełniania, wygładzania i filcowania betonu i muru. Przy twardnieniu nie pęka i nie kurczy się, jest przyczepna do betonu, stali zbrojeniowej i muru. Chroni stal zbrojeniową przed korozją bez dodatkowej powłoki środka antykorozyjnego. Wodoszczelna, wolna od chlorków i siarczanów.

Zużycie

  • ok. 1,3 kg/m2 mm grubości warstwy


PrzechowywanieDostępne opakowania:

25 kilogramów, 24 szt./

Do pobrania:

Kata techniczna BORNIT Multi-Mörtel

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.