BORNIT Flexbit

Emulsja bitumiczna modyfikowana kauczukiem

BORNIT Flexbit

Właściwości produktu

Bornit- Flexbit jest emulsją bitumiczną modyfikowaną kauczukiem o wysokiej jakości wykorzystywaną do produkcji bezszwowych, dających się rozciągać wodoszczelnych powłok ochronnych o różnorodnym zakresie stosowania, wykorzystywana w budownictwie nadziemnym i lądowym ziemnym i podziemnym. Powłoka ta w stanie stężonym jest odporna na działanie czynników atmosferycznych oraz promieni ultrafioletowych i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Produkt nie zawiera rozpuszczalników a po przeschnięciu tworzy wysokoelastyczną, odporną na pękanie powłokę ochronną przeciwko działaniu wody i cieczy.Zużycie

  • ok. 0,5 l/m² na jedną warstwę w zależności od podłoża (zalecane 2 warstwy)


PrzechowywanieDostępne opakowania:

5 litrów, 60 szt./

10 litrów, 44 szt./

25 litrów, 18 szt./

Do pobrania:

Ulotka GREENLINE (Dachy)

Ulotka Grundbit-Flexbit

Kata techniczna BORNIT Flexbit

Karta charakterystyki BORNIT Flexbit

BORNIT Flexbit - oświadczenie

Test na rozciąganie BORNIT-Flexbit  

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.