BORNIT-TL

Zalewa asfaltowa na gorąco

BORNIT-TL

Właściwości produktu

BORNIT-TL zalewa asfaltowa na gorąco do uszczelniania szczelin w nawierzchniach betonowych i asfaltowych, w elementach betonowych w budownictwie naziemnym i podziemnym, w konstrukcjach dylatacji w warstwach z mieszanek mineralno-asfaltowych (z lanego asfaltu lub betonu asfaltowego) i do naprawy warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych (np. do uszczelniania spękań).

Zużycie

  • ok. 1,1 kg/l objętości szczeliny


PrzechowywanieDostępne opakowania:

10 kilogramów, 80 szt./

25 kilogramów, 32 szt./

Do pobrania:

Kata techniczna BORNIT TL

Karta charakterystyki BORNIT TL

Deklaracja właściwości użytkowych BORNIT TL

Deklaracja BORNIT TL

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.