BAUREX-N

Płynny dodatek do przygotowania tynku renowacyjnego z suchych zapraw.

BAUREX-N

Właściwości produktu

BAUREX-N to ciekły dodatek do tynków przeciw zawilgoceniu murów. Tworzy niezwykle porowaty tynk, który dobrze się nanosi i działa w całej warstwie tynku. Ma bardzo dobrą przyczepność nawet do niezwykle gładkich powierzchni jak na przykład betonu. Powoduje, że tynk staje się niezwykle przepuszczalny dla powietrza. W przeciwieństwie do innych stosowanych środków nie zamyka wilgotności w ścianie, ale wręcz przeciwnie odprowadza ją na zewnątrz w formie pary wodnej. Umożliwia murowi oddychanie, przy czym powierzchnia tynku jest sucha.

Zużycie

  • 1 l/20 m2 przy grubości warstwy tynku renowacyjnego 25 mm


Przechowywanie


Dostępne opakowania:

0,5 litra, 24 szt. w kartonie

1 litr, 12 szt. w kartonie

Do pobrania:

Ulotka RENOWACJE

Referencje

Kata techniczna Baurex-N

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Czechy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.