BORNIT-Unigrund

Specjalna żywica syntetyczna o wysokiej penetracji

BORNIT-Unigrund

Właściwości produktu

BORNIT Unigrund jest gotowym do użycia specjalnym preparatem gruntującym o słabym zapachu, przeznaczonym do aplikacji pędzlem, posiadający zdolność do głębokiej penetracji i zamykania powierzchni podłoża. Wielkość cząstek specjalnej żywicy w roztworze wodnym wynosi około stu tysięcznych milimetra. BORNIT®-Unigrund ma kolor mlecznobiały, a po wyschnięciu bezbarwny.


Zużycie

  • ok. 0,1 l/m² w zależności od chłonności


Przechowywanie


Dostępne opakowania:

10 litrów, 54 szt./

Do pobrania:

Ulotka TARASY

Kata techniczna BORNIT Unigrund

Kata charakterystyki BORNIT Unigrund

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.