BORNIT-Isolieranstrich

Bezrozpuszczalnikowy, głęboko penetrujący środek gruntujący

BORNIT-Isolieranstrich

Właściwości produktu

BORNlT-Isolieranstrich jest zawierającym rozpuszczalniki, nadającym się do malowania i natrysku, nie zawierającym wypełniaczy materiałem powłokowym na bazie bitumu. Nakładany na zimno. Zbadany zgodnie z AIB.

Zużycie

ok. 0,4 l/m² (na jedną warstwę)

Przechowywanie


Dostępne opakowania:

5 litrów, 75 szt./

10 litrów, 45 szt./

25 litrów, 18 szt./

200 litrów, 1 szt./

Do pobrania:

Kata techniczna BORNIT Isolieranstrich

Karta charakterystyki BORNIT Isolieranstrich

„ Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)”

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.