BORNIT Repabit

dwukomponentowa, szybkoschnąca masa do napraw, na bazie bitumu,

BORNIT Repabit

Właściwości produktu

BORNIT- Repabit jest szybkoschnącą, 2 komponentową masą do napraw, na bazie syntetycznej bitumicznej emulsji z dodatkami poprawiającymi przyczepność masy. Składają się z komponentów bitumicznych, wzmocnionych włóknami i wolnych od środków rozpuszczalnych oraz z reakcyjnego proszku, przy zmieszaniu z emulsją tworzą warstwę o dobrej przyczepności jednak zachowującą właściwości elastyczne. BORNIT- Repabit można stosować jako masę szpachlową dla różnych zastosowań, mając na celu naprawę lub uszczelnianie. Postać pasty umożliwia nałożenie grubszych warstw w jednym procesie nakładania. Masa pokrywa spękania, jest odporna na wodę oraz na wszystkie naturalne i występujące w gruncie substancje.Zużycie

  • ok. 1kg/m² na mm warstwy mokrej

Przechowywanie


Dostępne opakowania:

3 kilogramy, 60 szt./

Do pobrania:

Ulotka FUNDAMENTY

Kata techniczna BORNIT Repabit

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy).

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)


  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.