BORNIT ES (Elastikschlämme)

Elastyczna masa uszczelniająca

BORNIT ES (Elastikschlämme)

Właściwości produktu

BORNIT ES (Elastikschlämme) to dwuskładnikowa, odporna na ścieranie masa uszczelniająca na bazie cementu dobrze przylegająca do betonu, muru i tynku, która dzięki swojej elastyczności nadaje się szczególnie do stosowania na podłożach zagrożonych powstawaniem pęknięć. Po wyschnięciu produkt jest trwale wodoszczelny, elastyczny mrozoodporny i odporny na sól drogową oraz odporny na wpływy mechaniczne, warunki atmosferyczne i zmiany temperatury. Dzięki dużej elastyczności umożliwia zakrycie pęknięć pojawiających się w uszczelnianym podłożu o szerokości do 0,2 mm przy grubości warstwy uszczelniającej 3 mm oraz o szerokości do 0,6 mm przy grubości warstwy uszczelniającej 4 mm.Zużycie

  • 3 kg/m² w zależności od grubości warstwy

PrzechowywanieDostępne opakowania:

33 kilogramy zestaw

25 kilogramów worek, 40 szt./

8 litrów kanister, 40 szt./

Do pobrania:

Ulotka TARASY

ULOTKA Kamienny dywan

Kata techniczna BORNIT ES (Elastikschlämme)

Karta charakterystyki BORNIT ES (Elastikschlämme) - komponent płynny

Karta charakterystyki BORNIT ES (Elastikschlämme) - komponent proszkowy

Deklaracja właściwości użytkowych BORNIT ES (Elastikschlämme)

Sprawozdanie z badań BORNIT ES (Elastikschlämme)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.