BORNIT DB (Dreiecksband)

Trójkątna taśma bitumiczna

BORNIT DB (Dreiecksband)

Właściwości produktu

BORNIT – DB (Dreiecksband) to nadtapiana i bardzo elastyczna taśma elastomerowo-bitumiczna służąca do bezpiecznej i prostej izolacji złącza ławy fundamentowej a ściany pionowej. Taśma jest odporna na starzenie się i łatwa w obróbce. Dzięki jej zastosowaniu brak jest okresów przestoju (czasu schnięcia), natychmiast po ochłodzeniu taśmy powstaje wodoszczelne połączenie z podłożem.

Przechowywanie


Dostępne opakowania:

25 metrów, 24 szt./Do pobrania:

Ulotka FUNDAMENTY

Ulotka TARASY

Ulotka BORNIT DB (Dreiecksband)

Kata techniczna BORNIT DB (Dreiecksband)

Karta charakterystyki BORNIT DB (Dreiecksband)

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy).

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.