BORNIT Unibit UV

cienkowarstwowa powłoka bitumiczna odporna na UV

BORNIT Unibit UV

Właściwości produktu

BORNIT - Unibit jest emulsją bitumiczną o uniwersalnym zastosowaniu, wolną od rozpuszczalników i ulepszoną lateksem, odporna na promieniowanie UV. BORNIT - Unibit może być stosowany w postaci nierozcieńczonej jako powłoka uszczelniająca do różnorodnych, stosowanych powszechnie w budownictwie podłoży, oraz w postaci rozcieńczonej wodą jako powłoka gruntująca do produktów emulsyjnych bitumicznych. Produktem można malować, wałkować lub stosować w procesie natryskiwania bezpowietrznego.
Zużycie

  • ok. 0,3 l/m² (na jedną warstwę) - fundamenty
  • ok. 0,4 l/m² (na jedną warstwę) - dachy

Przechowywanie


Dostępne opakowania:

5 litrów, 60 szt./

10 litrów, 44 szt./

25 litrów, 18 szt./

Do pobrania:

Ulotka GREENLINE (Dachy)

Kata techniczna BORNIT Unibit

Karta charakterystyki BORNIT Unibit

BORNIT-Unibit-2020-oświadczenie

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy).

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.