BORNIT S-KAS (Kellerabdichtungssystem)

System uszczelniania piwnic do stosowania wewnętrznego, przeciwko napierającej wodzie.

BORNIT S-KAS (Kellerabdichtungssystem)

Właściwości produktu

Zaprawa BORNIT S-KAS (Schlämme): Produkt jest szybko twardniejącą zaprawą uszczelniającą o wysokiej odporności na działanie agresywne wody gruntowej i silne ciśnienie wody. W połączeniu z BORNIT - Schnellpulver i BORNIT - Verkieseler produkt ten jest stosowany do uszczelnienia miejsc narażonych na działanie napierającej, napływającej wody. Proszek szybkowiążący BORNIT - Szybkowiążąca zaprawa cementowa: Produkt jest wysoko reaktywnym proszkiem o ekstremalnie krótkim czasie krzepnięcia. Proszek ten w przeciągu kilku sekund powoduje uszczelnienie miejsc przepływu. W połączeniu z BORNIT S-KAS (Schlämme) i BORNIT - Verkieseler stosuje się go do uszczelnienia powierzchni przeciwko napierającej wodzie. Preparat krzemionkujący BORNIT - Verkieseler: Produkt jest wodnistą cieczą reakcyjną stosowaną do sylifikacji. Substancje aktywne wnikają głęboko do podłoża, gdzie reagują tworząc związki wodoszczelne. Dzięki temu pory zostają zatkane i trwale uszczelnione dzięki postępującej mineralizacji.
Zużycie

  • BORNIT S-KAS (Schlämme) ok. 1 -3 kg/m² w zależności od przeznaczenia
  • BORNIT SP-KAS (Schnellpulver) ok. 1 - 2 kg/m² w zależności od przeznaczenia
  • BORNIT V-KAS ( Verkieseler) ok. 0,5 kg/m² w zależności od przeznaczenia


PrzechowywanieDostępne opakowania:

BORNIT S-KAS (Schlämme) 15 kilogramów, 36 szt./

BORNIT SP-KAS (Schnellpulver) 15 kilogramów, 36 szt./

BORNIT V-KAS ( Verkieseler)12 kilogramów, 60 szt./

Do pobrania:

Ulotka RENOWACJE

Kata techniczna BORNIT S-KAS (Schlämme)

Kata techniczna BORNIT SP-KAS (Schnellpulver)

Kata techniczna BORNIT V-KAS (Verkieseler)

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.