BORNIT SP (Sanierputz)

tynk naprawczy

BORNIT SP (Sanierputz)

Właściwości produktu

Tynk naprawczy BORNIT SP (Sanierputz) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w normie DIN 18550 oraz wymaganiom zawartym w wytycznych WTA- 2-2-91 dotyczącym tynków renowacyjnych. Produkt jest wstępnie prefabrykowanym tynkiem impregnującym wodoszczelnie pory, cechujący się dobrymi właściwościami technologicznymi. Dzięki właściwościom hydrofobowym tynku produkt uniemożliwia przyjmowanie wody w stanie płynnym. Wysoka porowatość, spowodowana mikroporami i związanymi z tym wysokimi wartościami przenikania (oddychanie), przy wilgotności w formie pary, umożliwia szybkie wysychanie zawilgoconych ścian. Porowatość skutkuje ponadto podwyższeniem izolacji cieplnej. Z powodu niskiej gęstości objętościowej, nawet przy wysokiej wilgotności powietrza, nie dochodzi do powstania wody kondensacyjnej. Pleśnie nie znajdują tutaj żadnej pożywki, unika się powstawania plam pleśniowych.
Zużycie

  • ok. 1,2 kg/m² na mm grubości

Przechowywanie


Dostępne opakowania:

25 kilogramów, 40 szt./

Do pobrania:

Kata techniczna BORNIT Sanierputz

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.