BORNIT DG (Dachgrund 220)

Preparat gruntujący do Dachacryl 230

BORNIT DG (Dachgrund 220)

Właściwości produktu

Specjalny preparat gruntujący do emulsji naprawczej do dachów BORNIT DA (Dachacryl 230) Produkt słabo zapachowy na bazie dyspersji akrylowej, nie zawierający rozpuszczalników. Zawiera środek glono- i grzybobójczy oraz posiada właściwości dyfuzyjne.
Zużycie

  • ok. 0,2l/m² w zależności od podłoża

Przechowywanie


Dostępne opakowania:

10 litrów, 40 szt./

Do pobrania:

Kata techniczna BORNIT DG (Dachgrund 220)

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.