BORNIT DA (Dachacryl 230)

Emulsja naprawcza do dachów

BORNIT DA (Dachacryl 230)

Właściwości produktu

BORNIT DA (Dachacryl 230) to barwna emulsja do dachów, nie zawierająca rozpuszczalników. Wyprodukowana na bazie kopolimerowego akrylu czystego. Produkt można rozcieńczać wodą, jest szybkoschnący, wodoszczelny, wypełnia mikropęknięcia i nadaje dachowi atrakcyjny wygląd. Jest odporny na działanie promieni UV, przepuszcza parę wodną (umożliwiający oddychanie). Dodatkowo emulsja jest odporna na iskry ognia oraz ciepło promieniowe. Włókna azbestowe zostają długotrwale i mocno związane. BORNIT DA (Dachacryl 230) ma wysoką siłę oporu przeciwko wpływom atmosferycznym.
Zużycie

  • ok. 0,25 do 0,3kg/m² na jedną warstwę (2 warstwy wymagane)

Przechowywanie


Dostępne opakowania:

10 kilogramów, 30 szt./

Do pobrania:

Ulotka GREENLINE (Dachy)

Ulotka DACHACRYL 230

Kata techniczna BORNIT Dachacryl 230

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.