Revopur TC415

Spoiwo do żwirku kwarcowego

Revopur TC415

Właściwości produktu

Spoiwo do wykonywania okładzin z żwirku kwarcowego, marmurowego lub z granulatu granitowego.PrzechowywanieDostępne opakowania:

4x 1,3 kilograma / op

Do pobrania:

Karta techniczna Revopur TC415

Ulotka kamienny dywan

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)”

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.