Verkieseler

Preparat gruntujący

Verkieseler

Właściwości produktu

Preparat krzemionkujący o działaniu głęboko penetrującym i hydrofobowym a także wzmacniającym podłoże. Składniki aktywne wnikają głęboko w podłoże i reagują z nim, tworząc związki nierozpuszczalne w wodzie. W ten sposób pory zostają zablokowane, a stale postępująca mineralizacja powoduje ich trwałe uszczelnienie.Zużycie

  • 0,5 kg/m² (w zależności od rodzaju i chłonności podłoża)


PrzechowywanieDostępne opakowania:

12kg, 60 szt./

Do pobrania:

BORNIT Verkieseler - karta techniczna

BORNIT Verkieseler - karta charakterystyki

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.