Frankopur PUA

Preparat gruntujący

Frankopur PUA

Właściwości produktu

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, szybkoutwardzalny preparat gruntujący na podłoża chłonne.
Zużycie

  • 0,3-0,6 kg/m² (w zależności od rodzaju i chłonności podłoża)PrzechowywanieDostępne opakowania:

4x1kg, ___ szt./


Do pobrania:

Karta techniczna BORNIT Frankopur PUAZgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.