Frankosil 1K Plus

Preparat uszczelniający

Frankosil 1K Plus

Właściwości produktu

Jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy preparat uszczelniający do powierzchni i połączeń z wkładką z włókniny poliestrowej, stosowany jest do powierzchni i połączeń na dachach, balkonach, w loggiach, podcieniach, na tarasach a także do hydroizolacji budynków.Zużycie

  • 3-4 kg/m² (w zależności od uwarunkowań podłoża i klasy właściwości użytkowych)


PrzechowywanieDostępne opakowania:

6kg, ___ szt./


Do pobrania:

Karta techniczna BORNIT Frankosil 1K PlusZgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.