BORNIT Mineral-Flex 2K

Masa uszczelniająca

BORNIT Mineral-Flex 2K

Właściwości produktu

Niezawierająca bitumu, elastyczna, modyfikowana polimerami grubowarstwowa masa uszczelniająca, lepkoplastyczna (FPD), mostkuje pęknięcia, uzyskuje szybko odporność na deszcz, nieprzenikalna dla radonu,,odporna na promieniowanie UV, a po 24 godzinach także na działanie wody pod ciśnieniem. Produkt może być również stosowany do klejenia płyt izolacyjnych. Masa może być nakładana także na lekko wilgotne podłoża, można ją malować i tynkować. Po wymieszaniu z piaskiem kwarcowym można ją też stosować jako fugę do faset.

Zużycie

  • 2,4 – 4,8 kg/m²

PrzechowywanieDostępne opakowania:

25 kilogramów, 18 szt./


Do pobrania:

Karta techniczna BORNIT Mineral-Flex 2K

Karta charakterystyki BORNIT Mineral-Flex 2K (komponent proszkowy)

Karta charakterystyki BORNIT Mineral-Flex 2K (komponent płynny)

Deklaracja właściwości użytkowych BORNIT Mineral-Flex 2K

Sprawozdanie z badań 1

Sprawozdanie z badań 2

Sprawozdanie z badań 3

Sprawozdanie z badań 4

BORNIT Mineral-flex 2K-ulotka

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Czechy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.