BORNIT-5M PRIMER

Preparat gruntujący na bazie asfaltu

BORNIT-5M PRIMER

Właściwości produktu

Wyjątkowo szybkoschnący, rozpuszczalnikowy preparat gruntujący na bazie asfaltu, umożliwiającym aplikację pędzlem i metodą natryskową. Stosowany jest w sytuacjach, w których wymagane są krótkie czasy schnięcia, dzięki którym możliwe jest przyśpieszenie postępu robót.

Zużycie

  • Ok. 0,2 l/m² (w zależności od chłonności podłoża)


Dostępne opakowania:

10 litrów, 45 szt./

25 litrów, 18 szt./


Do pobrania:

Kata techniczna BORNIT 5M Primer

Kata charakterystyki BORNIT 5M Primer

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.