BETONPLAST

Zaprawa do cienkowarstwowej naprawy i reprofilacji konstrukcji betonowych

BETONPLAST

Właściwości produktu

Zaprawa BETONPLAST jest przeznaczona jako materiał do cienkowarstwowej naprawy i reprofilacji konstrukcji betonowych lub jako masa szpachlowa do estetycznego wykończenia powierzchni betonowych.

PrzechowywanieZużycie

  • Od ok. 1,9 do 2,0 kg/m2 przy grubości 1mm

Dostępne opakowania:

25 kilogramów, 40 szt./

Do pobrania:

Kata techniczna BETONPLAST

„Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)”

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.