BORNIT BituFug 2K

Dwuskładnikowa masa bitumiczna do naprawy pęknięć.

BORNIT BituFug 2K

Właściwości produktu

BORNIT®-BituFug 2K jest dwuskładnikową masą bitumiczną do naprawy pęknięć. Preparat jest trwale elastyczny, wyróżnia się doskonałą wytrzymałością na wysokie i niskie temperatury, jest odporny na starzenie i oddziaływanie warunków atmosferycznych, nie zawiera rozpuszczalników. Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do powierzchni asfaltowych i posiada niewielką lepkość powierzchniową.

PrzechowywanieZużycie

  • ok. 14m/tuba (przy wymiarze szczeliny 5 x 5 mm)


Dostępne opakowania:

425 gramów, 12 szt./ karton

Do pobrania:

Kata techniczna BORNIT BituFug 2K

Karta charakterystyki BORNIT BituFug 2K

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.