BORNIT Siloanstrich

Bitumiczna masa powłokowa na zimno

BORNIT Siloanstrich

Właściwości produktu

BORNIT®-Siloanstrich jest bitumiczną masą powłokową na zimno przeznaczoną do aplikacji ręcznej i natryskowej, która po wysuszeniu tworzy zamkniętą, nieprzepuszczalną dla wody powłokę bitumiczną o wysokiej elastyczności i wytrzymałości termicznej. Produkt sprawdzony zgodnie z AIB DS 835.

Zużycie

  • ok. 0,4l/m2 (na jedna warstwę, w zależności od rodzaju podłoża)

Dostępne opakowania:

10 litrów, 45 szt./

25 litrów, 18 szt./

200 litrów, 1 szt./

Do pobrania:

Kata techniczna BORNIT Siloanstrich

Karta charakterystyki BORNIT Siloanstrich

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.