BORNIT Silogrund

Rozpuszczalnikowy preparat gruntujący na bazie asfaltu

BORNIT Silogrund

Właściwości produktu

BORNIT®-Silogrund jest rozpuszczalnikowym preparatem gruntującym na bazie asfaltu, umożliwiającym aplikację pędzlem i metodą natryskową . Ze względu na niską lepkość i dobre właściwości penetracyjne umacnia podłoże, wiąże pył i luźne elementy, wyrównuje zróżnicowane właściwości chłonne podłoża i służy jako środek zwiększający przyczepność nakładanego w dalszej kolejności preparatu uszczelniającego BORNIT®-Siloanstrich. Przetestowany zgodnie z wymogami AIB.

Zużycie

  • ok. 0,2l/m2 (w zależności od rodzaju podłoża)

Dostępne opakowania:

10 litrów, 45 szt./

25 litrów, 18 szt./

200 litrów, 1 szt./

Do pobrania:

Kata techniczna BORNIT Silogrund

Karta charakterystyki BORNIT Silogrund

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.