BORNIT KTW 100

Wysokoplastyczna malarska powłoka ochronna na bazie bitumu

BORNIT KTW 100

Właściwości produktu

BORNIT®-KTW 100 to wysokoplastyczna malarska powłoka ochronna na bazie wysokopróżniowego bitumu wysokiej jakości, rozpuszczalników i specjalnych domieszek, nadająca się do aplikacji na zimno za pomocą pędzla lub natrysku. Zawarte dodatki uszlachetniające zapewniają wysoką zdolność penetracji w głąb podłoża oraz dobrą przyczepność kompozycji powłokowej. Produkt szybkoschnący, odporny na ciepło i agresywne media. Po wyschnięciu tworzy szczelną powłokę.

Zużycie

    ok. 0,4l/m2 (na jedna warstwę)


Dostępne opakowania:

10 litrów, 45 szt./

25 litrów, 18 szt./

200 litrów, 1 szt./

Do pobrania:

Kata techniczna BORNIT KTW 100

Karta charakterystyki BORNIT KTW 100

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.