BORNIT BR (Bitumenreiniger)

Środek czyszczący do bitumu

BORNIT BR (Bitumenreiniger)

Właściwości produktu

BORNIT BR (Bitumenreiniger) służy do usuwania zabrudzeń bitumicznych z powierzchni i narzędzi.


PrzechowywanieDostępne opakowania:

1 litr, 12 szt./karton

10 litrów, 50 szt./

Do pobrania:

Kata techniczna BORNIT Bitumenreiniger

Kata charakterystyki BORNIT Bitumenreiniger

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.