BORNIT Noax

Uniwersalny środek do hydrofobizacji i impregnacji na bazie siloxanopolimeru

BORNIT Noax

Właściwości produktu

BORNIT – Noax to uniwersalny środek do hydrofobizacji i impregnacji na bazie siloxanopolimeru. Bezbarwny, na bazie rozpuszczalników, ze względu na niską lepkość łatwy do nanoszenia pędzlem i natryskiwania. Charakteryzuje się odpornością na UV oraz dobrą przyczepnością do prawie wszystkich chłonnych podłoży (np. cegła, kamień naturalny, drewno, beton itp.)

Zużycie

  • ok. 0,1 – 0,5l/m2 (w zależności od rodzaju podłoża)


Dostępne opakowania:

1 litr, 12 szt./karton

5 litrów, 90 szt./

10 litrów, 60 szt./

Do pobrania:

Ulotka RENOWACJE

Kata techniczna BORNIT Noax

Karta charakterystyki BORNIT Noax

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.