KB PUR 2 in 1

Żywica poliuretanowa

KB PUR 2 in 1

Właściwości produktu

Reagująca z wodą żywica poliuretanowa. Reaguje przy kontakcie z wodą, tworząc bardzo elastyczną piankę, natomiast w suchym otoczeniu przekształca się w elastyczną masę uszczelniającą.


PrzechowywanieZużycie

  • ok. 0,1 kg/dm3 pustej przestrzeni (pianka)
  • ok. 1,1 kg/dm3 pustej przestrzeni (żywica masywna)


Dostępne opakowania:

1 kilogram

5 kilogramów

25 kilogramów

Do pobrania:

Kata techniczna KB PUR 2 in 1

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy).

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.