SIKKATON B

Zaprawa do ochrony betonu

SIKKATON B

Właściwości produktu

Sucha zaprawa złożona z cementu portlandzkiego, piasku krzemowego oraz anorganicznych aktywujących substancji chemicznych, przeznaczona do wtórnej ochrony betonu.

PrzechowywanieZużycie

  • Od ok. 0,8 do 2,2 kg/m2 (w zależności od zastosowania)

Dostępne opakowania:

25 kilogramów, 40 szt./

Do pobrania:

Kata techniczna SIKKATON B

Deklaracje Właściwości Użytkowych SIKKATON B

Deklaracje Właściwości Użytkowych SIKKATON B (Cz)

Gwarancja SIKKATON B

Referencje

Referencje 2

Referencje 3

„Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)”

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.