SIKKATON A

Wodoszczelny dodatek do mieszanek betonowych

SIKKATON A

Właściwości produktu

Płynny, wodoszczelny dodatek do mieszanek betonowych, tynków i zapraw cementowych, wykonywanych w zwykły sposób w celu usunięcia ukrytych wad, powstałych w następstwie przesączania się wód gruntowych, do prac izolacyjnych w ramach remontów budynkach mieszkalnych, przemysłowych, rolniczych i w obiektach gospodarki wodnej.

PrzechowywanieZużycie

  • ok. 5 l/m3

Dostępne opakowania:

5 litrów

10 litrów

25 litrów

Do pobrania:

Kata techniczna SIKKATON A

Deklaracje Właściwości Użytkowych SIKKATON A

Deklaracje Właściwości Użytkowych SIKKATON A (Cz)

Gwarancja SIKKATON A

Referencje

Referencje 2

„Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)”

  • SKN
  • Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z. o. o. Generalny przedstawiciel BORNIT w Polsce.